Животът е безкрайно пътуване...към себе си

Ще дойде ден, в който...

...Из далечните брегове на времето
ще намерим руините на спомените,
ще вали дъжд - ще угаси пожарите на изгрева,
вълните ще прехвърлят границата на небето
пясъкът ще ни обгърне като наметало
и птиците без болка ще крещят.