Животът е безкрайно пътуване...към себе си

Далече, далече...
Далече…там, където времето е спряло….
но водата все още тече и Пътят...

…Пътят винаги продължава

Далече, далече, отвъд Границата, отвъд спомените и мечтите

в едно забравено село, в Царството на Тишината

Пощенска станция "късче Надежда"

Далече, далече, през девет планини в Десета заключена е Пролетта

Онази, нашата, най-хубавата Пролет !

Beyond the horizon of the place we lived when we were young
In a world of magnets and miracles
Our thoughts strayed constantly and without boundary
The ringing of the division bell had begun