Животът е безкрайно пътуване...към себе си

Свободни !


далеч от фалшивите обещания, 
далеч от напразните надежди,
отвъд болка, любов и омраза
те растат, свободни !