Животът е безкрайно пътуване...към себе си

Моят път напред е светлина

На онези, които бяха там


Слънцето докосва снеговете,
бавно идва утрешният ден...
Утрешния ден за мен е днешен !
Планината винаги е с мен !

Блясъкът помита хоризонта,
ослепява моите очи.
Сляп от красота, аз пак те виждам,
в моята душа живееш ти !

Слънцето докосва върховете,
моят път облян е в светлина -
моята посока - хоризонта.
Днес докосвам тихо вечността…

Ако някога не се завърна
и остана вкопчен във леда,
моите очи, те пак ще греят -
намерете ме като звезда !